Generelle Vilkår og betingelser for Salg og Levering

Version 07.14

1. Validitet
Disse generelle vilkår bestemmer betingelserne for alle ordrer placeret ved Orbiloc og leveringen af disse.
De er gældende, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med Orbiloc.

2. Ordre
Alle ordrer skal indleveres ved Orbiloc ved hjælp af den Orbiloc godkendte Ordre Formular.
Alle ordrer skal overholde de specificerede minimum kvantiteter foreskrevet i Ordre Formularen. Ordre Formularen kan fås ved forespørgsel.
Ved modtagelsen af en korrekt ordre vil Orbiloc sende en ordrebekræftelse til kunden. Orbiloc kan vælge at udstede en ordre med øjeblikkelig virkning, frem for at sende en ordrebekræftelse.

3. Annullering af Ordre
En ordre er bindende når en ordre er afsendt eller en ordrebekræftelse er sendt af Orbiloc
Orbiloc har ret til at annullere en ordre såfremt kunden ikke overholder betalingsforpligtelserne.

4. Levering af Ordre
Alle ordrer bekræftet af Orbiloc vil blive leveret ab værk (Incoterms 2000) fra Orbilocs lager i Aarhus. Hvis ordren er en forudbestilling vil levering foregå intet senere end 7 arbejdsdage fra modtagelsen af ordrebekræftelsen. I andre tilfælde vil ordren blive leveret så hurtigt som muligt. Hvis leveringen ikke er fundet sted indenfor 30 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, kan kunden vælge at annullere ordren. I tilfælde af en forsinket eller ingen levering af en bekræftet ordre vil kunden ikke have mulighed for anden refusion udover at kunne annullere ordren. Særligt vil kunden ikke have ret til at kræve kompensation for tabt indtægt.

5. Betalingsbetingelser
Alle fakturerede leveringer er forfalden betaling som skrevet i fakturaen.
I tilfælde af forsinkede betalinger vil Orbiloc opkræve renter svarende til 2% pr. påbegyndt måned efter forfalden dato.
Betalinger fra en kunde vil blive trukket fra kundens ældste gæld til Orbiloc og disses samlede renter.

6. Ejendomsret
Indtil varen er fuldt betalt af kunden er leverede varer Orbilocs ejendom.

7. Reklamationer
Kunden skal gennemgå varerne for eventuelle fejl, mangler og defekter ved ankomsten til kundens lager. Alle reklamationer for defekter skal oplyses til Orbiloc senest 3 måneder efter levering ved hjælp af Reklamations Formularen. Reklamations Formularen kan fås ved Orbiloc.

Reaklamationer vedrørende varer der ikke er levereret af Orbiloc skal adresseres mod den rigtige leverandør. I tilfælde af retmæssige reklamationer vil Orbiloc erstatte de defekte varer. Kunden skal acceptere denne erstatning, og har ikke krav på yderligere kompensation fra Orbiloc. Særligt har kunden ikke ret til kompensation for tabt indtægt. 

8. Leverings overensstemmelse
Kunden skal ved modtagelsen af varer tjekke hvorvidt de leverede ordrenumre og antal stemmer overens med pakkelisten og/eller fakturaen. Hvis dette ikke er tilfældet skal kunden oplyse Orbiloc herom senest 3 uger efter modtagelsen af varerne. Orbiloc kan ved eget valg vælge at enten erstatte manglende varer eller kreditere dem. Kunden har ikke krav på yderligere kompensation fra Orbiloc. Særligt har kunden ikke ret til kompensation for tabt indtægt. 

9. Force majeure
Orbiloc er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering som følge af ekstraordinære situationers, som Orbiloc ikke selv har indflydelse over. Dette inkluderer strejke, lock-outs, krig, civile uroligheder, naturekatastrofer eller mangel på materialer.

10. Lovgivning
Ethvert salg eller levering af varer under disse generelle vilkår vil være under dansk lovgivning.

11. Lokalitet for uoverensstemmelser
Enhver ikke venskabelig uoverensstemmelse mellem en kunde og Orbiloc skal bringes for retten i Aarhus. Orbiloc kan vælge at fremføre sag for den almindelige domstol i kundens hjemland.