SÅDAN REPARERER DU EN ORBILOC LYGTE DER IKKE VIRKER (PÅLIDELIG)

Virker dit Orbiloc Safety Light ikke, eller slukker det fra tid til anden? Her finder du ud af, hvordan du nemt løser problemet, så du hurtigt bliver synlig igen.

OBS: Fejl, der kan afhjælpes ved hjælp af punkterne 1–5 på listen nedenfor, udgør ikke et gyldigt reklamationsgrundlag. En ødelagt Mode Selector Ring (punkt 6) kan derimod – i henhold til reklamationsretten – berettige til en ny Mode Selector Ring.

HVORFOR DIT ORBILOC SAFETY LIGHT IKKE VIRKER (PÅLIDELIG)

Hvis din lygte ikke længere virker eller spontant slukker fra tid til anden, så er årsagen sandsynligvis en utilstrækkelig forbindelse mellem batteripakken og elektronikken. Denne løse forbindelse kan have flere årsager, som dog kan løses hurtigt og nemt.

I sjældne tilfælde kan årsagen til defekten også være en ødelagt Mode Selector Ring (funktionsvælger), der skal udskiftes.

Følgende liste hjælper dig med at finde og løse problemet, så du snart er synlig igen på dine ture.

1. LYGTEN ER IKKE EFTERSPÆNDT (TILSTRÆKKELIGT)

Løsning: Efterspænd basen af lygten med det medfølgende Service Tool eller i hånden.

Forklaring: I produktionen skruer vi ikke basen helt på lygten, så batteriet ikke bliver brugt op, mens den er i emballagen.

Derfor skal du selv efterspænde lygten, før du tager den i brug første gang (se også s. 28 i Quick Guide.)

Det er også vigtigt at skrue basen ordentligt på lygten igen, efter du har udskiftet f.eks. batteriet eller fastgørelsen. Ellers kan du opleve en løs forbindelse.

2. DU BRUGER CR2032-BATTERIER FRA EN TREDJEPART

Løsning: Bøj de tre batterifjedre i basen af lygten omkring 1 mm op.

Forklaring: Det er muligt at bruge CR2032-batterier fra tredjeparter, men det kræver, at du bøjer de tre batterifjedre i bunden af ​​basen omkring 1 mm op. Ellers er forbindelsen mellem batterierne og elektronikken utilstrækkelig.

Orbiloc’s batteripakke er tykkere end to enkelte CR2032-batterier. Ved forsigtigt at bøje batterifjedrene op, udlignes denne forskel og der skabes kontakt med elektronikken.

Vigtigt: Den specificerede lysstyrke og batterilevetid for Orbiloc Safety Light kan kun garanteres ved brug af Orbiloc’s batteripakker. Ved brug af batterier fra tredjeparter kan disse værdier afvige afhængigt af batteriernes kvalitet.

3. DU HAR LAGT O-RINGEN I BUNDEN AF BASEN

Løsning: Fjern O-ringen (gummipakningen) fra basen og placer den i fordybningen over gevindet på linsen.

Forklaring: Hvis O-ringen er lagt ind i basen af lygten (se billede), forhindrer det, at lygten kan skrues tilstrækkeligt sammen.

Fjern O-ringen fra basen for at løse problemet og genoprette kontakten mellem batteripakken og elektronikken. Det korrekte sted for O-ringen er i fordybningen mellem fastgørelsen og gevindet på linsen (se billedet nedenfor).

Tip: Det kan være svært at se O-ringen i basen, da begge dele er sorte. Hvis du har en base fra en anden lygte, kan du bruge den til en test. Hvis din lygte virker sammen med den anden base, er problemet med den oprindelige base næsten med garanti en fejlplaceret O-ring.

4. BATTERIPAKKEN ER FLAD ELLER VENDER FORKERT

Løsning: Vend eller udskift batteripakken.

Forklaring: Hvis batteripakken vender forkert eller er flad, skal den vendes eller udskiftes. Indsæt den (nye) batteripakke i basen med pluspolen (+) nedad. (Ved brug af to CR2032-batterier skal begge pluspoler (+) vende nedad.)

Orbiloc’s batteripakker har en udløbsdato på sig, så du kan tjekke om batteripakken fortsat er holdbar. I sjældne tilfælde har vi set udløbne batteripakker blive solgt i butikkerne. I dette tilfælde bedes du kontakte forhandleren.

Vigtigt: Udløbsdatoen må ikke forveksles med batteriets levetid. Et batteri kan være fladt (opbrugt), selvom det stadig er holdbart.

5. LYGTEN ER SAMLET FORKERT

Løsning: Skil lygten ad, og saml den igen. På side 13 i brugervejledningen finder du en vejledning (Skift Mode Selector Ring), der viser alle trinene. (Du behøver dog ikke at udskifte funktionsvælgeren, som der ellers fremgår af vejledningen.)

Forklaring: Hvis lygten er samlet forkert, kan du ikke skrue den tilstrækkeligt sammen. For at løse problemet skal lygten skilles ad og samles igen.

Vær opmærksom på følgende, når du samler lygten:

– funktionsvælgerens magnet skal placeres i en af ​​de fire halvcirkler i linsen.
– O-ringen skal fjernes, før du monterer fastgørelsen, og derefter skal den igen placeres i fordybningen på linsen.
– fastgørelsen skal placeres langs linsens styrestifter.

6. MODE SELECTOR RINGEN ER DEFEKT

Løsning: Udskift Mode Selector Ringen (funktionsvælgeren). Se side 13 i brugervejledningen for instruktioner til at udskifte funktionsvælgeren.

Forklaring: Hvis funktionsvælgeren er i stykker, kan du ikke længere tænde lyset. Derfor skal du udskifte funktionsvælgeren.

Funktionsvælgeren kan være defekt på følgende måder:

– Funktionsvælgeren er knækket over.
– Magneten i funktionsvælgeren er gået tabt.
– Magneten i funktionsvælgeren er eroderet (rustet)*.

*En legering beskytter magneten mod rust. Legeringen kan dog blive beskadiget af fx saltkrystaller. Vi anbefaler derfor at skylle Orbiloc Safety Light efter hver brug i saltvand.

HVIS PROBLEMET FORTSÆTTER

Listen ovenfor dækker både hyppige og sjældne årsager, der kan få dit lys til at holde op med at virke (pålideligt).

Hvis du ikke lykkes med at løse problemet ved hjælp af listen, anbefaler vi, at du kontakter forhandleren eller vores kundeservice (info @ orbiloc.com). Nævn gerne, at du allerede har fulgt vejledningen.

Share this:
Facebooktwitterpinterestlinkedin
#orbiloc #orbilocsafetylight